Realizacja w miejscowości Konary

Konary koło Sochaczewa